INDEKS AUTORSKI

Piotr Dehnel


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

PRZEKŁAD. Gadamer, Hans Georg. Język i rozumienie. Dehnel, Piotr i Sierocka, Beata (tłum.). Warszawa, Aletheia, 2003.

PRZEKŁAD. Gadamer, Hans Georg. "Destrukcja a dekonstrukcja" w: Gadamer, Georg Hans. Teoria, etyka, edukacja: eseje wybrane. Dybel, Paweł (red.), 111-124. Warszawa, Wyd. Uniw. Warszawskiego 2008.