INDEKS AUTORSKI

Andrzej Delorme (1931-2008)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

z: Podgórecki, Adam. Socjotechnika a wartości. Uwagi metodologiczne. Etyka, t. 15, 55-61, 1977.

# socjotechnika # wartość # naturalizm etyczny # celowość #
TREŚĆ. (A) Wartości i ich rodzaje. (B) Językowe środki wyrażania wartości. (C) Postępowanie celowościowe. (D) Inwersje wartości w socjotechnice.

z: Woleński, Jan. Przewidywania - analiza metodologiczna. Wrocław, Wyd. PWr., 1984.

Ss. 73.