INDEKS AUTORSKI

Ludwik Dembiński


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Społeczność międzynarodowa w filozofii i w rzeczywistości. Znak, nr 60, 757-766, 1959. Dembiński, Ludwik.

# filozofia społeczna # Vitoria, Francisco de # państwo # społeczność międzynarodowa #