INDEKS AUTORSKI

Jan Detko


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Wartościowanie w estetyce scjentyzmu (przykład Antoniego Sygietyńskiego). Studia Filozoficzne, nr 1, 65-75, 1969. Detko, Jan.

# estetyka # scjentyzm # SYGIETYŃSKI, Antoni # krytyka artystyczna #