INDEKS AUTORSKI

Włodzimierz Dłubacz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Kłósak, Kazimierz. Z zagadnień filozoficznego poznania Boga]. O koncepcji filozoficznego poznania Boga u ks. prof. Kazimierza Kłósaka. Roczniki Filozoficzne, 29(2), 142-149, 1981.

O analitycznej filozofii religii. [Rec. Kiliszek, Marek. Lingwistyczna filozofia religii. Analiza koncepcji J. T. Ramseya]. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 229-236, 1984.