INDEKS AUTORSKI

Janusz Dobieszewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Rewolucja a teatr. [Rec. Zołotnicki, Dawid. Jutrznie teatralnego października. Rojewska-Olejarczuk, E. (tłum.)]. Studia Filozoficzne, nr 5, 184-189, 1981.

O marksizmie Karla Korscha. Studia Filozoficzne, nr 6, 129-142, 1984.

# marksizm # KORSCH, Karl # filozofia a polityka #

Krok we właściwym kierunku. [Rec. Ochocki, Kazimierz. Radzieckie spory filozoficzne]. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 187-192, 1985.

Wątki nietzscheańskie w filozofii rosyjskiej i radzieckiej. Colloquia Communia, 3-6(20-23), 77-97, 1985. Dobieszewski, Janusz.

# NIETZSCHE # filozofia rosyjska # filozofia sowiecka #

Filozofia społeczna Piotra Czaadajewa. Studia Filozoficzne, nr 7, 17-33, 1986. Dobieszewski, Janusz.

# CZAADAJEW, Piotr Jakowlewicz # filozofia społeczna # heglizm #
ABSTRAKT. W artykule staram się uzasadnić dwie tezy: o przełomowości myśli Czaadajewa w rozwoju rosyjskiej filozofii społecznej oraz o heglowskim charakterze tej myśli. Prowadzi to do takiej interpretacji poglądów Czaadajewa, w której odrzucam zazwyczaj spotykane w literaturze przeciwstawianie dwóch najbardziej znanych tekstów Czaadajewa: "Listów filozoficznych", w których dominuje pesymistyczny obraz Rosji, oraz "Apologii obłąkanego", w której ocena ta zostaje odwrócona.

Przeciwieństwo między Rosją a Europą jako teoria. Studia Filozoficzne, nr 8, 21-39, 1986.

# CZAADAJEW, Piotr Jakowlewicz # filozofia społeczna #

Iwan Kiriejewski. Kształtowanie się myśli słowianofilskiej. Studia Filozoficzne, nr 10, 11-44, 1987.

# KIRIEJEWSKI, Iwan Wasiljewicz # filozofia rosyjska # słowianofilstwo #