INDEKS AUTORSKI

Marian Dobrosielski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

W sprawie kryzysu logiki. Myśl Filozoficzna, nr 4, 166-170, 1955.

# nauczanie logiki #

O nowym wydaniu "Prac zebranych S. S. Peirce'a". [Rec. Collected Papers of Charles Sanders Peirce]. Studia Filozoficzne, nr 3, 251-267, 1962.

# PEIRCE # pragmatyzm # filozofia logiki #

Źródła i geneza pragmatyzmu C.S. Peirce’a. Studia Filozoficzne, nr 3, 85-114, 1965.

# PEIRCE, Charles Sanders # pragmatyzm # ewolucjonizm #
TREŚĆ. 1. Tło ekonomiczno-polityczne. 2. Ideologia. 3. Źródła pragmatyzmu Peirce’a. 4. Peirce’a "Klub Metafizyczny" - miejsce narodzin pragmatyzmu.

"Pragmatyzm a ewolucja wolności, paradoks w poglądach Charlesa Sandersa Peirce`a" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 359-372. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.

# wolność # PEIRCE, Charles Sanders # pragmatyzm #

O Peirce’owskiej koncepcji wątpienia i przekonania. Studia Filozoficzne, nr 2, 107-137, 1966.

# PEIRCE, Charles Sanders # wątpienie # przekonanie # ewolucja #
TREŚĆ. 1. Negacja kartezjańskiego sceptycyzmu metodologicznego. 2. Idea ewolucji w poglądach Peirce’a. 3. Teoria Baina - źródło Peirce’owskiej koncepcji wątpienia i przekonania. Stosunek Peirce’a do psychologizmu. 4. Charakterystyka wątpienia i przekonania. 5. Cztery metody ustalania i utrwalania przekonań. 6. Uwagi ogólne.

Filozoficzny pragmatyzm C.S. Peirce'a. Warszawa, PWN, 1967. Dobrosielski, Marian.

# pragmatyzm # PEIRCE, Charles, Sanders # antyintuicjonizm # przekonanie # wątpienie # znak # znaczenie #
TREŚĆ. (A) Od Autora. (B) Wprowadzenie. I. Źródła i geneza pragmatyzmu C. S. Peirce`a. 1. Tło ekonomiczno-polityczne. 2. Ideologia. 3. Źródła pragmatyzmu Peirce`a. 4. "Klub Metafizyczny": miejsce narodzin pragmatyzmu. 5. Kilka uwag ogólnych o dalszych losach i dziełach Peirce`a. II. O niemożliwości poznania intuicyjnego. III. O wątpieniu i przekonaniu. 1. Negacja kartezjańskiego sceptycyzmu metodologicznego. 2. Idea ewolucji w poglądach Peirce`a. 3. Teoria Baina - źródło Peirce`owskiej koncepcji wątpienia i przekonania. Stosunek Peirce`a do psychologizmu. 4. Charakterystyka wątpienia i przekonań. 5. Cztery metody ustalania przekonań. 6. Uwagi ogólne. IV. O znaku. 1. Kilka uwag historycznych. 2. Peirce`a rozumienie semiotyki. 3. Ogólna charakterystyka i typologia znaku. 4. Znaki ikoniczne, indeksy i symbole. 5. Uwagi ogólne. V. O znaczeniu. 1. Krytyka tradycyjnego ujęcia kryteriów jasności, wyraźności, znaczenia pojęć. 2. Zasada pragmatyczna Peirce`a. 3. Eksplikacja zasady pragmatycznej. 4. Co to są "praktyczne konsekwencje"? 5. Cele i funkcje pragmatycznej zasady. 6. Pragmatyzm a pragmatycyzm. (C) Wybór bibliografii. Ss. 294.

O sytuacji w naukach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 1, 7-13, 1969.

# nauki społeczne # marksizm #

Filozofia i pokój. Studia Filozoficzne, nr 5, 7-18, 1972.
Głos końcowy. Studia Filozoficzne, nr 5, 74-76, 1972.

# pokój # rozwój cywilizacyjny #

[Autobiogram]. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 238-240, 1984. Dobrosielski, Marian.

# filozofia polska # autobiogram #