INDEKS AUTORSKI

Józef M. Dołęga


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Z problematyki filozofii fizyki Czesława Białobrzeskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 202-204, 1979. Dołęga, Józef M.

# BIAŁOBRZESKI, Józef # fizyka #

Z problematyki naukowo-badawczej prof. Bolesława J. Gaweckiego (w 90 rocznicę urodzin). Ruch Filozoficzny, XXXVIII (1-2), 1-15, 1980.

# GAWECKI, Bolesław J. # filozofia polska #
TREŚĆ. 1. Wstęp. 2. Nota biograficzna. 3. Problematyka naukowo-badawcza. 3.1. Teoria nauki. 3.2. Filozofia przyrodoznawstwa. 3.3. Filozofia jako system. 3.3.1. Teoria poznania. 3.3.2. Teoria bytu. 3.3.3. Teoria wartości. 3.4. Filozofia narodowa. Bibliografia prac B. J. Gaweckiego.

Ruch a dynamizm; uwagi na marginesie koncepcji R. J. Boškoviča. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 36-46, 1988. Dołęga, Józef M.

# BOŠKOVIČ, Rudjer Josip # materia # ruch # dynamizm #
TREŚĆ. Wprowadzenie. 1. Pojęcie materii w filozofii i przyrodoznawstwie. a) Ujęcie materii w filozofii. b) Rozumienie materii w przyrodoznawstwie. 2. Filozoficzna koncepcja ruchu. 3. Pojęcie dynamizmu. 4. Podsumowanie.