INDEKS AUTORSKI


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Ravetz, Jerome Scientific Knowledge and its Social Problems]. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (3-4), 230-232, 1980.

[Rec. Taylor, Chrales. Hegel and Modern Society]. Ruch Filozoficzny, nr 4, 320-323, 1982/83. Dominiak, Grzegorz.