INDEKS AUTORSKI

Jan Dorda TJ


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Pewność czy ryzyko? [Polemika z: Marciszewski, Witold. Światopogląd z przyszłością]. Znak, nr 73-74, 994-1018, 1960.

# światopogląd # katolicyzm # pewność # dowód na istnienie Boga #
TREŚĆ. I. Pogląd wymagający  bezwzględnego sprzeciwu. II. Niezgodność z myślą Kościoła. III. Badanie czterech punktów trybunału pewności. 1. Duch współczesnego przyrodoznawstwa. 2. Dyskutowalność faktu objawienia. 3. Niedostateczność dowodu z ruchu na istnienie Boga. 4. Dowód z istnienia rzeczy niekoniecznych. IV. Drogi zdrowego rozsądku do pewności podbudowy wiary.

O wniosku z twierdzenia Gödela. [Polemika z: Grzegorczyk, Andrzej]. Znak, nr 79, 98-101, 1961.

Fizyka w zagadnieniach światopoglądu. [Polemika z: Legatowicz, A.]. Znak, nr 80, 223-232, 1961.

# światopogląd # religia a nauka #

Ostatnie wyjaśnienia o warunkach i rodzajach pewności. [Polemika z: Marciszewski, Witold]. Znak, nr 82, 552-556, 1961. Dorda, Jan.

# pewność #