INDEKS AUTORSKI

Jan Doroszewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ewaluacja prawdopodobieństwa w sprawdzaniu hipotez diagnostycznych. Studia Filozoficzne, nr 10, 121-142, 1972. Doroszewski, Jan.

# metodologia nauki # hipoteza # prawdopodobieństwo # konfirmacja #

TREŚĆ. 1. Podstawowe metody i rodzaje ewaluacji prawdopodobieństwa. 2. Probabilistyczna weryfikacja hipotez. 3. Konfirmacja hipotez. 4. Niektóre dyrektywy praktyczne związane ze sprawdzaniem hipotez.