INDEKS AUTORSKI

Witold Doroszewski (1899-1976)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Uwagi o semantyce. Z dyskusji logiczno-lingwistycznej. Myśl Filozoficzna, nr 3, 83-94, 1955.

# semantyka # desygnat # nazwa # językoznawstwo #
TREŚĆ. (A) Uwagi wstępne. (B) Semantyka a psychologizm w językoznawstwie. (C) Wyrazy a desygnaty. (D) Przedmioty myśli jako wytwory pracy ludzkiej (fakty społeczno-historyczne). (E) Elementy historyczne w semantyce. (F) Elementy wrażeń i pojęć w historii języka.

Zasady dyskusji naukowej. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-4, 1965. Doroszewski, Witold.

# społeczna rola nauki # etyka zawodowa #

O funkcji poznawczej języka. [Rec. Schaff, Adam. Język a poznanie]. Studia Filozoficzne, nr 3, 181-186, 1965.

Elementy leksykologii i semiotyki. Warszawa, PWN, 1970. Doroszewski, Witold.

# semiotyka # leksykologia # język # percepcja # znak # desygnat # definicja #
TREŚĆ. (A) Od autora. I. Myśl a doświadczenie. II. Leksykografia a leksykologia. III. Założenia teoretyczne pracy leksykologicznej. IV. Nurt dualizmu i nurt monizmu w dziejach myśli językoznawczej. Dusza a mózg. V. Postrzeżenia a pojęcia. VI. Znak jako obiekt percepcji i jako element systemu. VII. Myślenie jako proces poznawczy a mitotwórczość wyrazowa. Pojęcie przedmiotu myśli. Pojęcie prawa. Dwa systemy sygnałów. VIII. O formach i typach predykacji (orzekania). IX. Desygnat nazw jednostkowych i ogólnych a treści znaczeniowe tych nazw. Różnicowanie rzeczywistości na elementy i synteza tych elementów w myśleniu językowym. Horyzonty leksykologii. X. Pojęcie wyraz (słowa). Struktura wyrazów a ich funkcje. XI. O słownikowych definicjach wyrazów. (B) Indeks nazwisk (oprac. Jan Basara). (C) Indeks terminów, wyrazów, form i elementów strukturalnych (oprac. Jan Basara). Stron 322.