INDEKS AUTORSKI

Anna Drabarek


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Etyka normatywna K. Twardowskiego i jego uczniów. Studia Filozoficzne, nr 11, 127-135, 1989. Drabarek, Anna.

# TWARDOWSKI, Kazimierz # szkoła lwowsko-warszawska # etyka normatywna #
ABSTRAKT. Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji etyki normatywnej K. Twardowskiego i jego uczniów (W. Witwickiego, T. Kotarbińskiego, T. Czeżowskiego, W. Tatarkiewicza). Jest to etyka nobilitująca rolę człowieka i przyznająca mu autonomię w tworzeniu zasad postępowania. Wiara w odpowiedzialność i wrażliwość moralną człowieka nadaje etyce szkoły lwowsko-warszawskiej humanitarny charakter. Życzliwość wobec innych ludzki, tolerancyjność, rzetelność w dążeniu do prawdy i wiedzy to podstawowe cechy idealnego wzorca osobowego. Potrzeba swoistego "heroizmu" przy praktycznym realizowaniu owego ideału potwierdza tezę o związku współczesnego człowieka czynu z wzorami bohaterów antycznych.