INDEKS AUTORSKI

Jan Franciszek Drewnowski (1886-1978)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Czy metafizyka i religia wytrzymują krytykę naukową? Roczniki Filozoficzne, I, 83-97, 1948.

# religia a nauka # filozofia a nauka # fakty # pewność #

U progu nowoczesnej syntezy filozoficznej. Znak, nr 53, 1288-1302, 1958.

# filozofia polska # filozofia logiczna # filozofia katolicka #

Urywki o cierpieniu. Znak, nr 56, 138-147, 1959.
Urywki o rozwoju dziejowym i szerzeniu wiary. Znak, nr 56, 147-151, 1959.

# cierpienie # postęp historyczny #

Uwagi w związku z artykułem dyskusyjnym Ks. Stanisława Kamińskiego i s. Zofii J. Zdybickiej pt. O sposobie poznania istnienia Boga. Znak, nr 128-129, 346-355, 1965. Drewnowski, Jan F.

# dowody na istnienie Boga # filozofia logiczna #

Stosowanie logiki symbolicznej w filozofii. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 53-65, 1965. Drewnowski, Jan F.

# logika symboliczna # TOMASZ z Akwinu, św. # logika a filozofia # metafizyka #
TREŚĆ. 1. Stosowanie logiki symbolicznej w nauce. 2. Krytyka zastosowań logiki symbolicznej. 3. Ekstensjonalność równoważnościowa, tożsamościowa i zakresowa. 4. Interpretacja metafizyczna symboli logicznych i przekładanie metafizyki na język symboliczny. 5. Jedyność Poruszyciela w dowodzie św. Tomasza. Intelektualna oczywistość przedmiotowa. 7. Niewłaściwe rozłożenie akcentów przez św. Tomasza. 8. Zubożanie i zniekształcanie metafizyki. 9. Aksjomatyzacja metafizyki. 10. Nierozstrzygalność teorii matematycznych.