INDEKS AUTORSKI

Józef Drzazga (1914-1978)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zagadnienie duszy we współczesnej psychologii. Roczniki Filozoficzne, 6(4), 5-21, 1958. Drzazga, Józef.

# dusza # psychologia # metafizyka #
TREŚĆ. 1. "Psychologia bez duszy". 2. Reakcja przeciwko atomizmowi: Dilthey, Driesch, fenomenologia. 3. Spirytualizm Bergsona. 4. Szkoła wurzburska i psychologia postaci. 5. Psychologia personalna. 6. Koncepcja Junga. 7. Współczesny hylemorfizm. 8. Wnioski ogólne.