INDEKS AUTORSKI

Krescenty Dudak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zarys problematyki poznawczej w Summae Quaestionum Henryka z Gandawy. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 113-135, 1963.

# epistemologia # HENRYK z Gandawy # rzeczywistość #
TREŚĆ. 1. Wizja rzeczywistości. 2. Podmiot poznający. 3. Akt poznawczy. 4. Możliwość wiedzy o rzeczywistości.

Czy Henryk z Gandawy był esencjalistą? Roczniki Filozoficzne, 14(1), 33-41, 1966. Dudak, Krescenty.

# HENRYK z Gandawy # esencjalizm # rzecz # byt #
TREŚĆ. 1. Terminologia filozoficzna Henryka. 2. Interpretacja bytu realnego.