INDEKS AUTORSKI

Sławomir Paweł Dudziak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Źródła teoretyczne i podstawowe idee krytycznej teorii społeczeństwa Szkoły Frankfurckiej. Colloquia Communia, 2(19), 137-155, 1985.

# szkoła frankfurcka #

Sens - Racjonalność - Etyczność. (O socjologicznych konsekwencjach helgowskiej filozofii ducha obiektywnego). Colloquia Communia, 1(24), 141-163, 1986.

# HEGEL # socjologia # duch obiektywny #

Między filozofią a nauką (uwagi krytyczne o teorii krytycznej Jürgena Habermasa). Colloquia Communia, 4-5(27-28), 173-204, 1986. Dudziak, Sławomir.

# HABERMAS, J. # filozofia a nauka # historiozofia # dialektyka #
TREŚĆ. Wprowadzenie. 1. Filozofia jako krytyka - J. Habermasa wersja transcendentalizmu. 2. Metasocjologia jako konkretyzacja Habermasowskiego transcendentalizmu - socjologiczna materializacja trzech dialektyk.