INDEKS AUTORSKI

Seweryn Dir


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Reid jako krytyk epistemologii Hume'a. Studia Filozoficzne, nr 3, 117-143, 1962. Dür, Seweryn.

# HUME, David # REID, Thomas # epistemologia #
TREŚĆ. Krytyka atomistycznej teorii wiedzy Hume'a ze stanowiska zdrowego rozsądku T. Reida. 1. Sądy zmysłów (judgements of senses) Reida i ich funkcja poznawcza. 2. Reida koncepcja przyczynowości. 3. Zasada indukcji (inductive principle). II Analiza porównawcza stanowiska epistemologicznego Reida i Kanta.

Reid a Kant. (Spór o strukturę poznania naukowego w filozofii nowożytnej). Opole, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, 1963. Dür, Seweryn.

# epistemologia # HUME, David # REID, Thomas # KANT, Immanuel # empiryzm # atomizm epistemologiczny # przyczynowość # poznanie naukowe #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Tendencje rozwojowe nowożytnego przyrodoznawstwa a spór między empiryzmem i racjonalizmem. II. Atomistyczna teoria wiedzy Hume`a i jej konsekwencje. 1. Atomistyczna koncepcja wiedzy Hume`a a krytyka pojęcia substancji. 2. Atomistyczna koncepcja wiedzy Hume`a a krytyka pojęcia przyczynowości. 3. Zagadnienie uzasadnienia wnioskowania indukcyjnego u Hume`a. III. Atomistyczna koncepcja wiedzy empiryzmu angielskiego XVIII w. a współczesny "atomizm logiczny". IV. Krytyka atomistycznej teorii wiedzy Hume`a ze stanowiska filozofii zdrowego rozsądku T. Reida. 1. Sądy zmysłów ("judgment of semses") Reida i ich funkcja poznawcza. 2. Reida koncepcja przyczynowości. 3. Zasada indukcji ("inductive principle") Reida. V. Kantowska krytyka atomizmu teoriopoznawczego Hume`a. 1. Kant a krytyka przyczynowości Hume`a. 2. Pojęcie doświadczenia w systemie Kanta. 3. Przedmiot poznania u Kanta. VI. Analiza porównawcza stanowiska epistemologicznego Reida i Kanta. VII. Próba rozwiązania niektórych problemów poruszonych w niniejszej pracy. (B) Przypisy.

Prezentacjonizm w teorii spostrzeżeń Thomasa Reida. [Rec. Hempoliński, Michał. U źródeł filozofii zdrowego rozsądku]. Studia Filozoficzne, nr 4, 186-189, 1967. Dir, Seweryn.