INDEKS AUTORSKI

Bolesława Duszyńska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zasada somatologii stoickiej. Poznań, PTPN, 1948; wyd. 2 Warszawa, Wyd. IFiS PAN, 2002. Duszyńska, Bolesława.

# stoicyzm # kosmologia # pneuma # ciało (soma) # GALEN (Claudius Galenus) # medycyna starożytna #
TREŚĆ. (A) Wstęp. I. Diholokrazja - Kosmos. II. Geneza ruchu tonicznego. III. Tonos - Somat. IV. Tonos - indywiduum. (B) Streszczenie angielskie (Summary). (C) Bibliografia i skróty. Ss. 88.