INDEKS AUTORSKI

Rafał Dutkiewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Metoda tablic semantycznych a metoda założeniowa w klasycznym rachunku zdań. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 57-68, 1984.

# rachunek zdań # semantyka logiczna #

Metoda tablic semantycznych a metoda odrzucania w klasycznym rachunku zdań. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 69-72, 1984.

# rachunek zdań # semantyka logiczna #

[Rec. Zeman, J. Jay. Modal Logic. The Lewis-Modal Systems]. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 213-218, 1984. Dutkiewicz, Rafał.

# logika modalna #

Aksjomatyczna metoda odrzucania w systemie T. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 181-189, 1985.

# rachunek zdań #

Aksjomatyczna metoda odrzucania w intuicjonistycznym rachunku zdań. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 191-202, 1985.

# rachunek zdań # intuicjonizm #