INDEKS AUTORSKI

Leon Dyczewski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Problem rodziny nuklearnej i rodziny szerokiej we współczesnym społeczeństwie. Roczniki Filozoficzne, 20(2), 159-184, 1972. Dyczewski, Leon.

# rodzina # społeczeństwo współczesne #
TREŚĆ. 1. Powiązanie procesów industrialno-urbanizacyjnych z przemianami rodziny. 2. Teoria autonomicznej, wyizolowanej rodziny nuklearnej. 3. krytyka teorii autonomicznej wyizolowanej rodziny nuklearnej. 4. Wielkość typów rodzin we współczesnym społeczeństwie.