INDEKS AUTORSKI

Władysław Dyk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Paradygmat globalnej ewolucji według Ericha Jantscha. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 168-179, 1990. Dyk, Wiesław.

# ewolucja # rozwój człowieka # rozwój społeczny #
TREŚĆ. 1. Określenie paradygmatu globalnej ewolucji według Jantscha. 2. Kosmiczna koewolucja makro- i mikrostruktur. 4. Koewolucja socjobiologiczna makro- i mikrostruktur. 4. Proces ewolucji socjokulturowej. 5. Próba oceny poglądów Jantscha.