INDEKS AUTORSKI

Czesław Dziekanowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Samorealizacja a teoria dezintegracji pozytywnej. Studia Filozoficzne, nr 12, 61-75, 1979.

# samorealizacja # dezintegracja pozytywna # zdrowie psychiczne # rozwój osobowości #
TREŚĆ. (A) Podstawowe pojęcia i założenia. (B) Pięć faz rozwoju człowieka. (C) Warunki samorealizacji a koncepcja człowieka. (D) Dezintegracja pozytywna a psychoanaliza freudowska.

Maslow i Rogers o samorealizacji. Studia Filozoficzne, nr 7, 115-132, 1983. Dziekanowski, Czesław.

# psychologia humanistyczna # ROGERS, Carl # MASLOW, Abraham # samorealizacja #
 ABSTRAKT. Artykuł przedstawia filozoficzne założenia koncepcji Abrahama Maslowa i Carla Rogersa, dwóch przedstawicieli psychologii humanistycznej, która rozwinęła nowe podejście w psychologii człowieka i terapii. Pozostaje ono w opozycji do psychoanalitycznego (koncentracja na osobie zdrowej, nie zaś chorej) i do behawiorystycznego (odstąpienie od prymitywnego determinizmu w odniesieniu do człowieka). Dalej w centrum rozważań autora znajdują się samorealizacja i twórczość jako dwie podstawowe kategorie psychologii humanistycznej. Tekst zamyka próba krytycznego spojrzenia na obydwie koncepcje.