INDEKS AUTORSKI

Mirosław Dzielski (1941-1989)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Natura czasu. [Rec. Augustynek, Zdzisław. Natura czasu]. Studia Filozoficzne, nr 5, 158-160, 1976.

Wiara Sokratesa. Znak, nr 276, 639-647, 1977.

# SOKRATES # filozofia a religia #

Nauka w poszukiwaniu sensu. Znak, nr 308, 135-152, 1980. Dzielski, Mirosław.
Notatki po dyskusji. 165-175.

# nauka a wartości # materializm #
TREŚĆ Notatek: A. Materializm a konieczność. Tragiczność i dramatyczność. B. Teologia i fizyka. Intelekt i wiara. C. Prawda w sensie klasycznym i prawda jako imperatyw. D. Realizm hipotetyczny i realizm mistyczny. E. Racjonalizm na fundamencie wiary. F. W poszukiwaniu pewności. G. Nauka i antropocentryzm.