INDEKS AUTORSKI

Łukasz Dzisiów


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Przyczynek do zagadnienia braku kumulacji w rozwoju wiedzy. Studia Filozoficzne, nr 5, 127-131, 1981.

# filozofia nauki # rozwój wiedzy #
TREŚĆ. Artykuł dotyczy różnych aspektów zagadnienia braku kumulacji w rozwoju wiedzy. Dyskutuje się kolejno problemy tzw. badań niszczących i zmienności czasowej charakterystyk obiektu poddawanego procesowi badawczemu, oraz podkreśla się, że każdy eksperyment wnoszący informację o badanym obiekcie zwiększa entropię jego otoczenia.

Materializm historyczny Piotra Kropotkina. Studia Filozoficzne, nr 10, 45-61, 1987. Dzisiów, Łukasz.

# materializm historyczny # KROPOTKIN, Piotr Aleksiejewicz #

Kautsky i Kropotkin. Dwie koncepcje rewolucji. Studia Filozoficzne, nr 3, 97-106, 1989. Dzisiów, Łukasz.

# rewolucja społeczna # KAUTSKY, Karl # KROPOTKIN, Piotr Aleksiejewicz #
TREŚĆ. W pracy rekonstruuje się te fragmenty poglądów Karola Kautskiego i Piotra Kropotkina, które odnoszą się do kwestii rewolucji socjalistycznej. Porównuje się je również z klasycznym modelem Marksowskim. Procedura taka pozwoliła - w końcowym fragmencie pracy - na częściowe przynajmniej objaśnienie przyczyn stosunku obydwu teoretyków do Rewolucji Październikowej.