INDEKS AUTORSKI

Wacław Eborowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Polska recepcja augustyńskiej interpretacji automatyzmu kartezjańskiego. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 253-260, 1980. Eborowicz, Wacław.

# augustynizm # filozofia polska # kartezjanizm # automatyzm #

Ks. Konstanty Michalski jako filozof. Roczniki Filozoficzne, I, 250-269, 1948.

# filozofia polska #