INDEKS AUTORSKI

Ryszard Enko


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Postęp naukowo-techniczny a kryzys moralny naszego czasu w perspektywie poglądów Alberta Schweitzera. Studia Filozoficzne, nr 7, 105-118, 1973. Enko, Ryszard.

# postęp naukowy # technika # kryzys moralny # SCHWEITZER, Albert #
TREŚĆ. Problematyka artykułu koncentruje się wokół zagadnienia wpływu postępu naukowo-technicznego na moralne życie współczesnego człowieka. Problematyka ta ujęta została przez pryzmat społeczno-etycznej filozofii A. Schweitzera. Dokonując analizy i krytyki filozofii Schweitzera, autor artykułu starał się wyeksponować te jej wątki, które zdają się być wciąż aktualne oraz rozwinąć je i odnieść do dokonujących się obecnie w świecie przeobrażeń społecznych.

z: Szymański, Jerzy. Filozofia techniki w powojennej literaturze polskiej. [Bibliografia]. Studia Filozoficzne, nr 7, 129-142, 1973.