INDEKS AUTORSKI

Andrzej Falkowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Konsekwencje poznawczo-decyzyjnych koncepcji człowieka dla teorii rozwoju poznania naukowego. Roczniki Filozoficzne, 33(4), 27-32, 1985. Falkowski, Andrzej.

# psychologia poznawcza # KUHN, Thomas Samuel # rozwój nauki #
TREŚĆ. 1. Ogólne założenia koncepcji poznawczych w psychologii. 2. Teoria rozwoju poznania naukowego. 3. Elementy decyzyjne w poznawczych koncepcjach spostrzegania w zastosowaniu do teorii rozwoju poznania naukowego.