INDEKS AUTORSKI

Marian Filipiak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Biblijna a hellenistyczna filozofia życia. Studia Filozoficzne, nr 12, 57-67, 1988. Filipiak, Marian.

# filozofia życia # hellenizm # Biblia #
TREŚĆ. I. Hebrajska filozofia życia. 1. Tło historyczne. 2. Założenia i wskazania etyczne. II. Hellenistyczna filozofia życia. 1. Tło historyczne. 2. Cynicka, epikurejska i stoicka filozofia życia. III. Próba porównania.