INDEKS AUTORSKI

Halina Floryńska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Słowacki w młodopolskiej filozofii sztuki. (I. Matuszewski - J. Żuławski - S. Przybyszewski). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 105-136, 1972.

# SŁOWACKI, Juliusz # Młoda Polska # filozofia sztuki # modernizm #
TREŚĆ. (A) Modernistyczna wizja ewolucji i postępu. (B) Nauka - filozofia - sztuka. (C) Dlaczego Słowacki?

Metafizyka heroizmu. Koncepcje genezyjskie i historiozofia Juliusza Słowackiego. Studia Filozoficzne, nr 10, 81-98, 1972.

# SŁOWACKI, Juliusz # heroizm # historiozofia #

"Idea Polski" w publicystyce modernistycznej. Studia Filozoficzne, nr 12, 111-126, 1974. Floryńska, Halina.

# naród # modernizm # Polska #
ABSTRAKT. Celem artykułu jest zrekonstruowanie podstawowego zespołu poglądów, dotyczących istnienia narodowego i misji narodowej, ukonstytuowanego w pierwszych latach XX w., w klimacie "odrodzenia metafizyki" i "odrodzenia filozofii narodowej". Poglądy te, związane z charakterystycznymi dla polskiego modernizmu przesłankami epistemologicznymi i koncepcjami "czynu metafizycznego", formułowane były głównie w postaci komentarzy do romantycznego mesjanizmu i twórczości "wieszczów". Dlatego też ta perspektywa neoromantyzmu została przyjęta w artykule jako podstawa rekonstrukcji, umożliwiająca opis "idei narodowej" - wspólnej epoce, aczkolwiek funkcjonującej w dość odmiennych całościach światopoglądowych. Przedmiotem opisu jest twórczość pisarzy, których poglądy ukształtowały się ostatecznie w okresie modernizmu, chociaż w wielu wypadkach ich aktywność pisarska wykracza poza czasowe ramy Młodej Polski.

Horyzont mityczny literatury Młodej Polski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 117-160, 1980.

# Młoda Polska # literatura # mit #

Historiozofii spotkanie z historią. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 343-355, 1989. Floryńska, Halina.

# historiozofia # naród # kultura polska #