INDEKS AUTORSKI

Stefan Folaron


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Kategoria czasu w filozofii Mikołaja Taurellusa (1547-1606). Studia Filozoficzne, nr 3, 59-67, 1986. Folaron, Stefan.

# TAURELLUS, Nicolaus # czas # Bóg a świat # filozofia renesansowa #
ABSTRAKT. Mikołaj Taurellus jest twórcą jedynej syntezy filozoficznej Renesansu. Jest to koncepcja filozoficznego monizmu, stanowiąca próbę pogodzenia nauki i wiary, poznania empirycznego i analityczno-syntetycznego wnioskowania i uogólniania rozumowego. Tej koncepcji podporządkowana jest także kategoria czasu. Jest ona najbardziej syntetycznym ujęciem taurellusowskiej myśli ontologicznej, filozofii przyrody i filozofii człowieka. Czas wyznaczony jest przez aktywność Boga, natury i człowieka. Jest zarazem czymś względnym, zdeterminowanym przez materię będącą w ruchu. Ta swoista filozofia czasu jest także renesansową wykładnią sensu i możliwości działania, pojęcia natury, nieśmiertelności, a także deistycznej koncepcji Boga.