INDEKS AUTORSKI

Andrea Folkierska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Pojęcie ideologii u Marksa w świetle współczesnych interpretacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 35-52, 1968. Folkierska, Andrea.

# ideologia # MARX, Karl # LUKÁCS, György # GOLDMANN, Lucien #

"Struktura mentalna" - propozycja C. Levi-Straussa dotycząca koncepcji człowieka. Studia Filozoficzne, nr 12, 75-87, 1974. Folkierska, Andrea.

# LÉVI-STRAUSS, Claude # filozofia człowieka # językoznawstwo # strukturalizm #
TREŚĆ. Celem artykułu jest próba pokazania konsekwencji, jakie wynikają z zastosowania metodologii współczesnego językoznawstwa do badań nad osobowością. Konsekwencje te zawierają się w redukcji tego, co znaczące w człowieku, do statycznych, danych a priori kategorii umysłu, których logika jest tożsama z logiką języka w jego aspekcie ahistorycznym. Podejście zarówno historyczne, jak i socjologiczne traci w ten sposób nie tylko swój prymat w badaniach nad osobowością, ale zostaje w ogóle wyeliminowane jako możliwość sensownego uprawiania badań nad człowiekiem. Zadaniem uwag polemicznych dotyczących tej koncepcji człowieka jest zakwestionowanie sensowności zastosowania metody lingwistyki strukturalnej do badania osobowości uwikłanych w zmienny proces społeczno-historyczny, ponieważ, jak się wydaje, metoda ta nie respektując różnorodnych osobowości ludzkich, przekreśla zarazem możliwość sensownego pytania o jej przyczyny, co równoznaczne jest z eliminacją jednego z ważniejszych problemów humanistyki współczesnej.