INDEKS AUTORSKI

Roman Forycki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

O współczesną koncepcję teodycei. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 202-205, 1969. Forycki, Roman.

# teodycea # filozofia Boga #

Teorie przygodności we współczesnym tomizmie. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 21-41, 1973. Forycki, Roman.

# przygodność # tomizm #
TREŚĆ. Wstęp. I. Zagadnienie typologii teorii przygodności. 1. Fizykalne i metafizyczne typy teorii. 2. Typologia B. Bejzego. 3. Próba opracowania poszerzonej typologii teorii przygodności. II. Krytyczne omówienie poszczególnych teorii przygodności. 1. Teorie nawiązujące do struktury bytu. 2. Teorie nawiązujące do pozastrukturalnych właściwości bytu. Zakończenie.