INDEKS AUTORSKI

Franciszek Franckowiak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Budowa dzieła sztuki u Nicolaia Hartmanna i Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 5, 85-96, 1976. Franckowiak, Franciszek.

# HARTMANN, Nicolai # INGARDEN, Roman # dzieło sztuki # estetyka #
TREŚĆ. 1. Dzieło sztuki w estetyce Hartmanna. 2. Teoria warstw w estetyce Hartmanna a ingardenowska koncepcja wielowarstwowej budowy dzieła literackiego. 3. Znaczenie hartmannowskiej teorii warstw dla analizy i interpretacji dzieła sztuki.