INDEKS AUTORSKI

Małgorzata Frankowska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Scientia w ujęciu Rogera Bacona. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. Frankowska, Małgorzata.

# BACON, Roger # klasyfikacja nauki # metodologia nauki # nauka a religia / teologia # empiryzm #

TREŚĆ. (A) Wstęp. Cel pracy. - Dotychczasowy stan badań nad myślą Rogera Bacona. - Charakterystyka głównych dzieł Bacona. - Układ i problematyka pracy. I. Podział nauk i ich przedmiot. Scriptum principal - plan i zachowane części dzieła. - Gramatyka i logika - ich charakter usługowy wobec innych nauk. - Nauki matematyczne. - Nauki fizyczne. - Metafizyka i wiedza moralna. II. Metoda i cel nauk. Wstępne wskazania metodologiczne według Rogera Bacona. - Główne przeszkody na drodze zdobywania mądrości. - Rola matematyki w badaniach naukowych. - Znaczenie doświadczenia - scientia experimentalis. - Użyteczność poszczególnych dyscyplin. - Wnioski - ocena Baconowskiej metody studiów i badań naukowych oraz Baconowskiego postulatu praktycznego wykorzystania poszczególnych nauk. III. Nauka a teologia. Teoria praobjawienia - rodowód nauki i teologii według Rogera Bacona. - Intellectus agens. - Filozofia jako nieodzowny warunek uprawiania teologii. - Polemika z niektórymi opiniami panującymi w literaturze przedmiotu. (B) Zakończenie. Podsumowanie wniosków. - Ukazanie kontynuacji Baconowskiego ideału wiedzy w późniejszej filozofii - Franciszek Bacon i Kartezjusz. (C) Bibliografia. (D) Indeks nazwisk. Stron 154.