INDEKS AUTORSKI

Wojciech Frejlak


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Nonkonformizm w mechanice kwantowej [Rec. Bohm, David. Causality and Chance in Modern Physics]. Studia Filozoficzne, nr 1, 183-186, 1961.

Nieliniowa mechanika falowa - interpretacja deterministyczna. [Rec. Broglie, Louis de. Non-linear Wave Mechanics. A Causual Interpretation]. Studia Filozoficzne, nr 1, 225-228, 1962.

Krytyka dualizmu w mechanice kwantowej. [Rec. Landé, Alfred. From Dualism to Unity in Quantum Physics]. Studia Filozoficzne, nr 1, 233-238, 1963.

Klasyczne i nieklasyczne pojęcia w teorii kwantów, [Rec. Bohm, David. Classical and Non-classical Concepts in the Quantum Theory]. Studia Filozoficzne, nr 1, 246-250, 1963. Frejlak, Wojciech.

Analiza krytyczna pewnych zagadnień fizyki relatywistycznej oraz fizycznej teorii przestrzeni i czasu. Studia Filozoficzne, nr 2, 139-161, 1966. Frejlak, Wojciech.

# teoria względności # czas # przestrzeń #
TREŚĆ. 1. Uwagi wstępne. 2. Podstawy relatywistycznej teorii przestrzeni i czasu. 3. Materialna interpretacja transformacji Lorentza. 4. Zagadnienia związane z transportem czasoprzestrzennych wzorców metrycznych z jednego układu inercjalnego do drugiego. 5. Uwagi końcowe.