INDEKS AUTORSKI

Ludwika Gabszewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Koncepcja twórczości Edwarda Dembowskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 47-52, 1978.

# twórczość # DEMBOWSKI, Edward #
TREŚĆ. (A) Uwagi wstępne. (B) Twórczość jako absolut. (C) Nowatorstwo i aktualność koncepcji twórczości Dembowskiego.

Sprawozdanie. [Z V Ogólnopolskiego Spotkania Młodych Marksistów]. Studia Filozoficzne, nr 3, 149-152, 1979. Gabszewicz, Ludwika.

# romantyzm polski #