INDEKS AUTORSKI

Halina Gajdamowicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Antropocentryzm teorii kultury S. Hessena. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 213-220, 1983. Gajdamowicz, Halina.

# HESSEN, Sergiusz # filozofia kultury # antropocentryzm #
ABSTRAKT. Autorka podejmuje próbę odtworzenia podstawowych założeń filozoficznych, na których opiera się teoria kultury S. Hessena.