INDEKS AUTORSKI

Jerzy W. Gałkowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

[Rec. Jankowski, Henryk. Drogowskazy]. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 24-27, 1963.

Prawo naturalne w ujęciu Jana Dunsa Szkota. Roczniki Filozoficzne, 15(2), 91-101, 1967.

# prawo naturalne # DUNS SCOTUS, Johannes # Bóg #

Jeszcze o prawie natury. [Polemika z: Grygiel, S. Ludzka twarz prawa natury]. Znak, nr 188-189, 220-229, 1970.

# prawo naturalne #

Uwagi o koncepcji prawa naturalnego Jana Dunsa Szkota. Roczniki Filozoficzne, 18(2), 117-126, 1970.

# prawo naturalne # DUNS SCOTUS, Johannes #

[Rec. Dufrenne, Mikel. Pour l'homme]. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 137-143, 1971.

# strukturalizm # filozofia człowieka #

Z historii pojęcia wolności - Duns Szkot, Kant, Sartre. Roczniki Filozoficzne, 19(2), 59-101, 1971.

# wolność # DUNS SCOTUS, Johannes # KANT, Immanuel # SARTRE, Jean Paul #

Dufrenne o strukturalizmie. [Rec. Dufrenne, Mikel. Pour l'homme]. Znak, nr 203, 669-671, 1971.

Problem Boga u J. P. Sartre’a. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 49-63, 1972.

# SARTRE, Jean-Paul # ateizm # śmierć Boga # wolność #

Spór o powinność moralną. Roczniki Filozoficzne, 20(2), 5-39, 1972.

# etyka # wolność # powinność moralna #

Wolność moralna w ujęciu Sokratesa i Arystotelesa. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 113-30, 1973.

# wolność # SOKRATES # ARYSTOTELES # moralność #

[Rec. Fromm, Erich. Ucieczka od wolności. Ziemilscy, O. i A. (tłum.)]. Roczniki Filozoficzne, 21(2), 174-181, 1973.

[Rec. Deus et Homo ad mentem I. Duns Scoti. W: Acta Tertii Congressus Scotistici Internationalis. Vindobonae 28 sept.-2 oct. 1972]. Roczniki Filozoficzne, 22(1), 206-208, 1974.

Działanie moralne w etyce Jana Dunsa Szkota. Roczniki Filozoficzne, 22(2), 83-110, 1974.

# DUNS SCOTUS, Johannes # etyka # działanie # wola #

Potrzeby ludzkie a działanie. Roczniki Filozoficzne, 23(2), 37-69, 1975.

# praca # potrzeba # działanie #

Struktura potrzeb ludzkich - praca i czas wolny. Problemy współczesnej cywilizacji a filozofia. Znak, nr 270, 1644-1660, 1976.

# potrzeby # praca # czas wolny # cywilizacja współczesna #

Próba określenia istoty pracy. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 73-82, 1978.

# praca # działanie # potrzeby #

Praca w ujęciu kardynała K. Wojtyły. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 87-95, 1979.

# WOJTYŁA, Karol # praca # uczestnictwo #

Uwrażliwianie sumienia. Roczniki Filozoficzne, 27(2), 145-149, 1979.

# etyka # sumienie # czyn #

Sumienie a transcendencja. Roczniki Filozoficzne, 28(2), 143-148, 1980.

# WOJTYŁA, Karol # sumienie # transcendencja #

Pozycja filozoficzna kard. Karola Wojtyły. Roczniki Filozoficzne, 29(2), 75-87, 1981.

# WOJTYŁA, Karol # tomizm # personalizm #
TREŚĆ. 1. Problem doświadczenia. 2. Filozofia człowieka. 3. Etyka.

Podstawowe pytanie filozofii. Na marginesie artykułu Juliána Matíasa "Filozofia a chrześcijaństwo". Znak, nr 370-371, 174-183, 1985.

# filozofia chrześcijańska # filozofia a chrześcijaństwo #

Praca i kultura. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 321-330, 1987.

# WOJTYŁA, Karol # praca # kultura #

Osoba jako dar w nauczaniu Jana Pawła II. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 29-41, 1989. Gałkowski, Jerzy W.

# osoba # WOJTYŁA, Karol #

Osoba - wychowanie - kultura. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 253-261, 1989/1990.

# osoba # wychowanie # kultura #

Czy filozofia chrześcijańska jest możliwa? Znak, nr 422-423, 62-73, 1990.

# filozofia chrześcijańska # filozofia a religia #