INDEKS AUTORSKI

Jan Garewicz (1921-2002)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

U źródeł naukowego socjalizmu. [Rec. Litwin, Jakub. Przyczynek do genezy materializmu historycznego]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 316-319, 1954.

"Lewiatan" Hobbesa. [Rec.]. Myśl Filozoficzna, nr 3, 316-321, 1954.

W sprawie pewnego błędu w tłumaczeniu "Przyczynka do krytyki ekonomii politycznej". Myśl Filozoficzna, nr 1, 289-290, 1955.

Machiavelli a humanizm epoki renesansu. [Rec. Kłoskowska, Antonina. Machiavelli jako humanista na tle włoskiego odrodzenia]. Myśl Filozoficzna, nr 4, 194-200, 1955.

Trzy odbicia Schopenhauera. [Rec. Haym, Kautsky, Megring, Lukács. Arthur Schopenhauer]. Studia Filozoficzne, nr 1, 197-210, 1959.

Schopenhauer i problem wolności. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-23, 1961.

# SCHOPENHAUER, Arthur # wolność # wola #

Społeczeństwo i historia w filozofii A. Schopenhauera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 97-125, 1961.

# SCHOPENHAUER, Arthur # filozofia a historia # jednostka a społeczeństwo # naród, narodowość #

Sprzeczności schopenhauerowskiego indywidualizmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 101-131, 1962.

# SCHOPENHAEUER, Arthur # indywidualizm # pesymizm # antropologia filozoficzna #

Rozdroża pesymizmu. Jednostka i społeczeństwo w koncepcji Arthura Schopenhauera. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.  

# SCHOPENHAUER, Arthur # pesymizm # filozofia społeczna # człowiek # irracjonalizm # woluntaryzm # indywidualizm #
TREŚĆ. Od autora. * Wstęp. I. Spór o przynależność Schopenhauera do jego epoki. II. Problematyka społeczna w teorii poznania. III Sprzeczność indywidualizmu. IV. Jednostka i świat społeczny. * Bibliografia.

"Schopenhauer, czyli wolność bez wyboru" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 297-307. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966.

# wolność # SCHOPENHAUER, Arthur # wola #

Marksizm Louisa Althussera. [Rec. Althusser, Louis. Pour Marx. Althusser, Louis i Rancière, Jacques i Macherey, Pierre. Lire le Capital, t. I. Althusser Louis i Balibar, Etienne i Establet, Roger. Lire le Capital, t. II]. Studia Filozoficzne, nr 4, 190-194, 1967.

Seminarium w Zwettl. Studia Filozoficzne, nr 1, 230-231, 1968.

Wilhelm Weitling: wizjonerstwo i realizm. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 229-262, 1970.

# WEITLING, Wilhelm # socjalizm utopijny # komunizm # filozofia społeczna #
TREŚĆ. (A) Determinanty teorii Weitlinga. (B) Socjalizm i komunizm Weitlinga. (C) Natura i praca. (D) Interes i uczucie. (E) Postęp i historia.

Ludwika Galla nauka o uszczęśliwianiu ludu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 313-350, 1971.

# GALL, Ludwig Henrich Lambert # socjalizm utopijny # filozofia społeczna #

Światopogląd polskiego romantyzmu. [Rec. Walicki, Andrzej. Filozofia a mesjanizm. Studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego]. Człowiek i Światopogląd, nr 7, 113-117, 1971.

Schopenhauer w Polsce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 247-274, 1977.

# SCHOPENHAUER, Arthur # filozofia polska # Młoda Polska #

"Biblioteka Filozoficzna" Meinera w ostatnich latach. Studia Filozoficzne, nr 1, 164-167, 1978.

Fichte i polska filozofia czynu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 97-118, 1979.

# filozofia polska # filozofia czynu # FICHTE, Johann Gottlieb #

Schopenhaueriana I. [Rec. Schopenhauer, Arthur. Sämtliche Werke. 8 tomów. Der handschriftliche Nachlass. 5 tomów. Gesammelte Briefe. Gespräche. Züricher Ausgabe : Werke in Zehn Bänden]. Studia Filozoficzne, nr 5, 151-158, 1979.

Nie znane pismo Trentowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 357-363, 1980.

# TRENTOWSKI, Bronisław # wolnomularstwo / masoneria #

Nie dokończone dzieło Augusta Cieszkowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 49-76, 1981.

# CIESZKOWSKI, August # heglizm # filozofia religii # mesjanizm #

Biograficzne sprostowania: Trentowski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 319-338, 1982. Garewicz, Jan.

# TRENTOWSKI, Bronisław #
TREŚĆ. I. Fakty. 1. Nazwisko panieńskie żony. 2. Świadek ślubu. 3. Sprawa profesury we Fryburgu. 4. Wyznanie. 5. Znajomość Kanta. 6. Związki z masonerią. II. Biografia i poglądy.

Sekcja historyczno-filozoficzna. [Konferencja Rozum - Racja - Racjonalność, 1982]. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 339-342, 1983.

# racjonalność #

Inaczej o rewolucji kopernikańskiej w filozofii. Studia Filozoficzne, nr 2, 115-126, 1984.

# KANT, Immanuel # filozofia #
ABSTRAKT. Przedmiotem artykułu jest termin "rewolucja" użyty przez Kanta w przedmowie do drugiego wydania "Krytyki czystego rozumu" i utożsamiany powszechnie, a zdaniem autora niesłusznie, z przewrotem. Tekst wskazuje na perspektywy, jakie nadaje przypisanie słowu innego sensu.

Z perspektywy Schopenhauera: wina Piłata - wina Parsifala. Etyka, nr 21, 25-40, 1984. Garewicz, Jan.

# SCHOPENHAUER, Arthur # wina # sumienie #
TREŚĆ. (A) Niezawiniona wina. (B) Wina Piłata. (C) Wina Parsifala.

Christianopolis. Johann Valentin Andreae i jego utopia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 141-171, 1985.

# ANDREAE, Johann Valentin # utopia # różokrzyżowcy #

Wprowadzenie w metafizykę Jakuba Böhme. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 32, 17-40, 1987.

# BÖHME, Jacob # metafizyka # mistyka # Bóg a świat #
TREŚĆ. (A) Dodatek I. Życiorys Böhmego. (B) Dodatek II. Losy spuścizny.

Jakuba Böhme spotkanie z Bogiem. Znak, nr 403, 48-60, 1988.

# BÖHME, Jacob # Bóg #

O pojęciu pesymizmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 87-109, 1989.

# pesymizm #