INDEKS AUTORSKI

Wiesław Gawlik


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Dramat życia i myśli Newmana. Znak, nr 176, 145-160, 1969.
Poznanie Boga przez sumienie u Newmana. Znak, nr 176, 161-177, 1969.

# NEWMAN, John Henry # filozofia Boga # sumienie # poznanie religijne #

Między wolnością a manipulacją. (Refleksje z "Pierwszego Kongresu Moralistów Europejskich"). [Strasbourg, 1973]. Znak, nr 237, 374-384, 1974. Gawlik, Wiesław.

# władza # wolność #