INDEKS AUTORSKI

Krzysztof Gawlikowski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teoria despotii doskonałej. [Rec. Kniga prawitielja obłasti Szan. Pieriełomow, L. S. (tłum. z chińskiego)]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 255-262, 1972.

Ideologia KPCh a klasyczna filozofia chińska (I). Przyczyny żywotności klasycznej filozofii chińskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 25-45, 1973.
Ideologia KPCh a klasyczna filozofia chińska (II). Tradycyjne koncepcje praktyczno-społeczne (I). Studia Filozoficzne, nr 9, 25-38, 1973.

# filozofia chińska # ideologia # marksizm # konfucjanizm # filozofia społeczna #

Ideologia KPCh a klasyczna filozofia chińska (III). Tradycyjne koncepcje praktyczno-społeczne: moizm, taoizm. Studia Filozoficzne, nr 3, 125-144, 1974.

# filozofia chińska # ideologia # moizm # taoizm #

Myśl społeczna i walka ideologiczna w Chinach. [Rec. Krymow, A. G. Obszczestwiennaja mysl i ideołogiczeskaja borba w Kitaje (1900-1917 GG.)]. Studia Filozoficzne, nr 7, 225-227, 1974. Gawlikowski, Krzysztof.

Ideologia KPCh a klasyczna filozofia chińska. Stosunek KPCh do filozofii klasycznej i jego historyczne uwarunkowania. Studia Filozoficzne, nr 6, 35-65, 1976. Gawlikowski, Krzysztof.

# filozofia chińska # marksizm # konfucjanizm #
ABSTRAKT. W artykule, zamykającym cykl rozważań o związkach maoizmu z klasyczną filozofią chińską, autor przedstawia proces społecznego przyjęcia marksizmu w Chinach, wskazując na jego powiązania z kształtowaniem świadomości narodowej i klasowej, a także z przewartościowaniem dziedzictwa minionych tysiącleci w XX w., wyznaczonego tak przemianami ideologicznymi, jak i przeobrażeniami cywilizacyjnymi.