INDEKS AUTORSKI

Leszek Gawor


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Juliana Ochorowicza koncepcja etyki naukowej. Studia Filozoficzne, nr 11, 147-156, 1989. Gawor, Leszek.

# etyka # OCHOROWICZ, Julian # metodologia etyki #
ABSTRAKT. Artykuł prezentuje wewnętrzną strukturę etyki (etyka opisowa, etyka normatywna i etoplastia) według koncepcji J. Ochorowicza, pokazuje tych działów rozumienie i ich wzajemne powiązanie. Stara się także zarysować poglądy Ochorowicza na zagadnienie genezy poczucia moralnego oraz konieczności moralnego wychowania człowieka.