INDEKS AUTORSKI

Tadeusz Geblewicz


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"O pewnych charakterystycznych różnicach w problematyce i metodach nauk w początkowym stadium rozwoju i nauk zaawansowanych" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 29-42. Warszawa, PWN, 1967. Geblewicz, Tadeusz.

# metodologia nauki # język nauki # rozwój wiedzy #