INDEKS AUTORSKI

Aleksander Gella


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Herder w perspektywie socjologicznej [Rec. Wells, G. A. Herder and After: A Study in the Development of Sociology]. Studia Filozoficzne, nr 5, 90-94, 1961.

Narodu portret własny. [Rec. American Perspectives: The National Self-Image in the Twentieth Century]. Studia Filozoficzne, nr 3, 279-283, 1962.

Pierwsze Sympozjum Historii Nauki i Techniki. (Jabłonna, 1963). Studia Filozoficzne, nr 1, 205-207, 1964. Gella, Aleksander.