INDEKS AUTORSKI

Maksymilian Geppert


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Uwagi o projekcie programu wykładów z materializmu dialektycznego. [Polemika z: Elistein, Helena i Kochański, Zdzisław. O projekcie programu materializmu dialektycznego]. Myśl Filozoficzna, nr 6, 141-152, 1956.

# materializm dialektyczny # nauczanie filozofii #

Uwagi o koncepcji dwóch systemów sygnałowych. Studia Filozoficzne, nr 4, 65-102, 1961. Geppert, Maksymilian.

# PAWŁOW, Iwan Piotrowicz # determinizm # fizjologia # behawioryzm #
TREŚĆ. (A) Pawłowska zasada determinizmu. (B) Co to jest organizm, co to jest życie? (C) Co to są sygnały? (D) Jaki jest wedle Pawłowa stosunek zjawisk psychicznych do procesów nerwowych? (E) Opinia Pawłowa o koncepcji dwu systemów sygnałowych i współczesny stosunek do tej koncepcji. (F) Analiza wypowiedzi Pawłowa.(G) Dwie grupy twierdzeń zawartych w przytoczonych fragmentach; ich charakter i założenia metodologiczne. (H) Co to są wedle Pawłowa sygnały pierwsze i sygnały wtórne? (I) Co to są sygnały wtórne i drugi system sygnałowy? (J) Ogół sygnałów wtórnych - to drugi system sygnałowy. (K) O stosunku sygnałów wtórnych do sygnałów pierwszych i drugiego systemu sygnałowego do systemu pierwszego. (L) Obiektywna i subiektywna interpretacja koncepcji dwóch systemów sygnałowych. (M) Czy koncepcja dwóch systemów sygnałów jest hipotezą psychologiczną? (N) Czy istnieje zasadnicza różnica między dwoma systemami sygnałów, między myśleniem ludzkim a zwierzęcym? (O) Język, myślenie abstrakcyjne, poznanie naukowe w interpretacji Pawłowa. (P) System gramatyczny języka a koncepcja Pawłowa. (R) O abstrakcjach i uogólnieniach. (S) Rozwój koncepcji dwóch systemów sygnałowych. (T) Badania fizjologiczne i pseudofizjologiczne nad drugim systemem sygnałów. (U) Badania psychologiczne i pedagogiczne nad koncepcją dwóch systemów sygnałów. (W) Niektóre założenia koncepcji dwóch systemów sygnałów a materializm dialektyczny. (Z) Wnioski.

Czy Pawłow był mechanicystą? [Polemika z: Lewi, Sabina. Pawłow a mechanicyzm]. Studia Filozoficzne, nr 2, 142-147, 1963.  

# PAWŁOW, Iwan Piotrowicz # mechanicyzm #

"Analiza pojęcia sygnału" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 239-255. Kraków, PWN, 1964. Geppert, Maksymilian.

# sygnał # cybernetyka # komunikacja #