INDEKS AUTORSKI

Alicja Glińska (1924-1999)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Zawartość etyczna I tomu "Kapitału" Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 2, 7-30, 1967.

# MARX, Karl # moralność # kapitalizm #
TREŚĆ. 1. Kilka uwag metodologicznych. 2. Charakterystyka i ocena moralności społeczeństwa kapitalistycznego. 3. Czynniki kształtujące moralność. 4. Marksowski obraz przyszłego człowieka i społeczeństwa.

Filozofia Marksa "in statu nascendi". [Rec. Michalik Mieczysław. Obrachunki filozoficzne Karola Marksa w "Ideologii niemieckiej"]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 115-120, 1968.

Nurty współczesnej etyki polskiej. [Rec. Etyka, 1966-1969]. Człowiek i Światopogląd, nr 7,75-89, 1970.

Moralność i społeczeństwo. [Rec. Moralność i społeczeństwo. Księga jubileuszowa dla Marii Ossowskiej]. Studia Filozoficzne, nr 1, 185-191, 1971.

W poszukiwaniu marksistowskiej metaetyki. [Rec. Fritzhand, Marek. Główne zagadnienia i kierunki metaetyki]. Studia Filozoficzne, nr 3, 211-217, 1971.

Lenin o kwestii kobiecej. Etyka, t. 8, 7-22, 1971. Glińska, Alicja.

# LENIN, Ilicz Władimir # kobieta # feminizm # równość społeczna, równouprawnienie #

Niektóre problemy teoretyczne w leninowskiej koncepcji wojny i pokoju. Studia Filozoficzne, nr 5, 91-92, 1972.

# wojna # pokój # LENIN, Iljicz Władimir #

Nauczanie etyki w szkołach wyższych. Studia Filozoficzne, nr 6, 139-151, 1972.

 # nauczanie filozofii # etyka #

Treść czasopisma "Etyka" w latach 1971-1972. Człowiek i Światopogląd, nr 5, 187-196, 1973.

Etyka wobec zagadnień wojny i pokoju. [Rec. Michalik, Mieczysław. Moralność i wojna]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 190-197, 1973.

Przegląd stanowisk i kierunków w etyce. [Rec. Soldenhoff, Stanisław. Wprowadzenie do etyki]. Etyka, t. 12, 170-177, 1973.

Lenin o rewolucyjnej przemocy - racje moralne a realizm polityczny. Etyka, t. 16, 7-36, 1978. Glińska, Alicja.

# LENIN, Władimir Iljicz # rewolucja społeczna # przemoc # polityka a etyka #
TREŚĆ. (A) O badaniach nad zawartością etyczną prac Lenina. (B) Racje moralne i prakseologiczne w polityce. (C) Rewolucja socjalistyczna - wojną sprawiedliwą. (D) "Blankizm" i "makiawelizm" Lenina. (E) Leninowskie uzasadnienie i ocena rewolucyjnej przemocy.

Człowiek wobec cywilizacji technicznej. [Rec. Jakość życia. Człowiek wobec cywilizacji technicznej. Krucina, Jan (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 10, 173-179, 1978.

Problemy aksjologiczne w etyce i estetyce. [Rec. Wartości a sposób życia. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego. Michalik, Mieczysław (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 5, 159-164, 1980.