INDEKS AUTORSKI

Marek K. Głowacki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Solidarność i myślenie - Heidegger, Camus, filozofia sensu. Studia Filozoficzne, nr 10, 59-66, 1981.

# sens życia, świata, dziejów itd. # HEIDEGGER, Martin # CAMUS, Albert # nihilizm #

"Byt" i "sens". Krytyka transcendentalna jako samowiedza kryzysu. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-26, 1984. Głowacki, Marek K.

# kryzys kultury # byt # sens #
ABSTRAKT. Autor prezentowanego niżej tekstu uważa, iż zabierając się do pisania, stajemy nieuchronnie przed koniecznością określenia dystansu, z jakiego - adekwatnie do złożonego poziomu ogólności formułowanych poglądów - "oglądany" ma być przedmiot naszych badań. Gdy decydujemy się zatem na wysoki poziom ogólności, to względna klarowność i spójność myśli może być osiągnięta jedynie kosztem rezygnacji z przesadnej dociekliwości w analizie szczegółu. Toteż nie "zajmuję się" tutaj ani Fregem, ani Husserlem, ani też Freudem czy Heideggerem, jakkolwiek nazwiska ich pojawiają się nader często. Osią wywodu jest analiza znaczenia pojęcia "sens", które stanowi istotny strukturalnie moment teoretycznego pola filozofii współczesnej; powstająca zaś wokół niej konstrukcja jest pewnym modelem interpretacji i propozycją rozumienia tego, czym jest współcześnie filozofia i jej - wysoce dzisiaj sprawne - uprawianie.

O melancholii epistemologicznego pejzażu. Studia Filozoficzne, nr 5, 95-103, 1988. Głowacki, Marek K.

# fenomenologia # WALDENFELS, Bernhard # metodologia filozofii #