INDEKS AUTORSKI

Janusz Goćkowski (-2010)


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Normy i oceny moralne a dyrektywy i metody socjotechniki. Etyka, t. 12, 79-94, 1973.

# socjotechnika # norma moralna # ocena moralna #

z: Hołowiecka, Lucyna. Ethos profesjonalnych uczonych. Etyka, t. 19, 157-181, 1981.

# etos / ethos # socjologia moralności # etyka zawodowa #
TREŚĆ. (A) Ethos jako rdzeń kultury grupy. (B) Ethos jako wyraz charakteru grupy. (C) Komponenty, aspekty i determinanty ethosu uczonych. (D) Ciągłość i zmiana w ethosie uczonych. (E) Dylematy ethosu uczonych we współczesnym świecie. (F) Poznawcze i praktyczne aspekty spotu o treść ethosu uczonych. (G) Tradycyjny ethos uczonych a style życia teraźniejszych ludzi nauki.

Status autorytetu naukowego a status rozumu w społeczeństwie. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 231-240, 1983. Goćkowski, Janusz.

# autorytet # socjologia nauki #
ABSTRAKT. Punktem wyjścia rozważań jest uznanie autorytetu za miarodajny w sprawach pewnego rodzaju wiedzy i umiejętności. W artykule wyróżnia się trzy różne źródła przekonań o autorytecie ludzi i wskazuje się, iż tylko pewien rodzaj autorytetu wspiera się na intelekcie. Następnie omawiana jest sprawa działań gwoli zapewnienia autorytetowi wspartemu na intelekcie odpowiedniego statusu w społeczeństwie. Przede wszystkim jednak omawiana jest kwestia relacji między autorytetem naukowym a innymi autorytetami w sprawach ustalania i objaśniania rzeczywistości. Artykuł daje wyraz stanowisku bliskiemu awerroizmowi. Mowa jest też o znaczeniu autorytetu naukowego dla definiowania sytuacji oraz o wpływie wzajemnym życia naukowego i porządku społecznego.

Sytuacje testujące wierność uczonych wobec ich ethosu. Etyka, nr 21, 103-129, 1984.

# ethos # etyka zawodowa # socjologia moralności #
TREŚĆ. (A) Podwójne znaczenie wiedzy o moralności uczonych. (B) Sytuacje testujące wierność ludzi wobec ich etosu. (C) Sytuacje testujące a definicje sytuacji. (D) Postawa jako dokonanie wyboru w sytuacji testującej. (E) Model wierności uczonych wobec ich ethosu. (F) Sytuacje testujące wierność uczonych wobec ich ethosu. (G) Strategia zapewniania wierności uczonych wobec ich ethosu.

Odpowiedź na uwagi Henryka Jankowskiego. [Polemika z: Jankowski, Henryk. Kilka uwag na marginesie artykułu J. Goćkowskiego Sytuacje testujące wierność uczonych wobec ich ethosu]. Etyka, nr 21, 171-175, 1984. Goćkowski, Janusz.

# ethos # etyka zawodowa # socjologia moralności #

Wolność i odpowiedzialność w uprawianiu nauki. Stanisław Ossowski o normalnym życiu naukowym. Etyka, nr 24, 155-181, 1988.

# OSSOWSKI, Stanisław # nauka a etyka # wolność badań naukowych # odpowiedzialność #
TREŚĆ. (A) Etyka i metoda pracy naukowej. (B) Tendencja dziejowa nauki i jej funkcje. (C) Jaka wolność należy się uczonym? (D) Odpowiedzialność uczonych. (E) Zagrożenia normalnego życia naukowego. (F) Gwarancje trwania i rozwoju normalnego życia naukowego.