INDEKS AUTORSKI

Grzegorz Gólski


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Leibniz i Wolff. Problem zależności systemowej. Studia Gdańskie, t. I, 213-222, 1973.

# LEIBNIZ, Gottfried # WOLFF, Christian #
TREŚĆ. Wstęp. I. Przegląd stanowisk w sprawie stosunku filozofii Wolffa do filozofii Leibniza. II. Krótka historia kontaktów osobistych i listownych. III. Analiza najważniejszych poglądów różniących i łączących obu filozofów. Zakończenie. Zusammenfassung.

Teoria bytu i istoty w "Philosophia prima sive ontologia" Chrystiana Wolffa. Studia Gdańskie, t. II, 97-150, 1976. Gólski, Grzegorz.

# WOLFF, Christian # akt i możność # byt # ontologia #
TREŚĆ. Wprowadzenie. Część pierwsza: Konstruowanie pojęcia bytu. I. Historyczne uwarunkowania wolffiańskiej koncepcji bytu. II. Koncepcja przedmiotu filozofii pierwszej w ujęciu Chr. Wolffa. Część druga: Analiza składowych elementów pojęcia bytu. I. Koncepcja aktu i możności. II. Teoria istoty. Zakończenie. Zusammenfassung

Problematyka istnienia w "Philosophia prima sive ontologia" Chrystiana Wolffa. Roczniki Filozoficzne, 28(1), 133-252, 1980. Gólski, Grzegorz.

# WOLFF, Christian # istnienie # ontologia #